• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

Điểm thưởng dành cho Yeuem2006

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên
Tắt QC