• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

C nào ở Đà Nẵng có nhu cầu tâm sự vui chơi k Ràng buộc thì ib .:)

Bên trên