• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

Có a trai trung niên SG ở trọ mình..li dị vk.. bthanh ( bxmd) tsu vui vẻ e đêm nay ko.. mấy a shipper chạy khuya cũng được..

gaimoilon2023

New member
𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍 Đ𝐚̃ 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 - 𝐄𝐦 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐗 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 Đ𝐄̂𝐌 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐀- 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐕𝐢𝐩: 𝟎𝟑𝟒𝟐𝟓𝟗𝟖𝟑𝟎𝟖 - 𝐁𝐞́ 𝐓𝐡𝐨̉ 𝟐𝟒/𝟐𝟒
 

Đính kèm

  • ABF88D93-4F2D-46BB-A9AE-55E8A3A5721B.jpeg
    ABF88D93-4F2D-46BB-A9AE-55E8A3A5721B.jpeg
    235.3 KB · Xem: 1

gaimoilon2023

New member
𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍 Đ𝐚̃ 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 - 𝐄𝐦 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐗 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 Đ𝐄̂𝐌 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐀- 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐕𝐢𝐩: 𝟎𝟑𝟒𝟐𝟓𝟗𝟖𝟑𝟎𝟖 - 𝐁𝐞́ 𝐓𝐡𝐨̉ 𝟐𝟒/𝟐𝟒
 
Bên trên
Tắt QC