• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

Có chị nào ở BRVT e 2k 1m75 70kg cần tìm các chị

Bên trên
Tắt QC