• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

Đàn bà đã từng làm gái, đã từng nổi tiếng, bây giờ muốn hoàn lương liệu còn cơ hội 😓😓😓

Bên trên
Tắt QC