• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

Chú ý Đăng bài quảng cáo, lừa đảo, lôi kéo vào nhóm zalo - telegram sẽ bị xoá nick

Bên trên