• - Nghiêm cấm đăng ảnh khoe chim vi phạm sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

    - Đăng bài sai chuyên mục sẽ bị xoá nick và toàn bộ bài viết

Sữa chảy phí quá, tìm phi công uống sữa tươi hằng ngày

Bên trên
Tắt QC